Yêu cầu dự án “phá rừng làm sân golf” điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Tin nhanh

Thông báo số 347 ngày 6/6/2018, của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến nêu rõ : Hiện nay, một số nội dung Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh cấp cho dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam năm 2014 không còn phù hợp với tình hình thực tế; mặt khác, một số nội dung trong hồ sơ Đánh giá tác động môi trường mà Nhà đầu tư trình thẩm định chưa phù hợp với Giấy chứng nhận đầu tư nói trên. Vì vậy cần thiết phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các hồ sơ dự án liên quan.

 Hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển được san phẳng nhường chỗ cho Dự án khu du lịch cao cấp Newcity
Hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển được san phẳng nhường chỗ cho Dự án khu du lịch cao cấp Newcity

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Công ty TNHH New City Việt Nam rà soát nội dung triển khai dự án, đối chiếu theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp năm 2014, khẩn trương xây dựng báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án, trong đó nêu rõ quy mô, tiến độ, năng lực thực hiện dự án,… gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định; thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 31/8/2018.

Lưu ý, quá thời gian 31/8/2018, Nhà đầu tư không hoàn thành nội dung nêu trên thì xem như Nhà đầu tư không còn nhu cầu đầu tư tại khu vực này và đồng ý việc UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định, không khiếu nại, khiếu kiện.

Trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH New City Việt Nam nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung Giấy chứng nhận đầu tư cấp năm 2014, đối chiếu việc triển khai dự án và các quy định liên quan để tổ chức thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Có đến 20 dự án liên quan đến việc phá rừng tỉnh Phú Yên đều vi phạm
Có đến 20 dự án liên quan đến việc phá rừng tỉnh Phú Yên đều vi phạm

Như trước đó báo Dân trí đã phản ánh tỉnh Phú Yên cho phá hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển để làm dự án New City, trong đó có làm sân golf khi chưa xin phép Thủ tướng cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, chưa có đánh giá tác động môi trường, chưa giao đất… Sau đó, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo dừng thi công dự án này.

Cuối tháng 4/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề liên quan đến việc phá nhiều diện tích rừng, trong đó có rừng phòng hộ để thực hiện các dự án liên quan.

Qua kiểm tra 20 dự án liên quan đến rừng trên địa bàn Phú Yên, Thanh tra Chính phủ phát hiện hầu hết đều có vi phạm. Sai phạm nghiêm trọng nhất là khu du lịch liên hợp cao cấp New City với việc cho triển khai khi Thủ tướng chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, cho chặt phá 40 ha rừng phòng hộ…

Trung Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *