Xoá tư cách nguyên Bộ trưởng của ông Nguyễn Bắc Son

Tin nhanh

Ông Nguyễn Bắc Son đã nhận hình thức kỷ luật cách chức Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011-2016
Ông Nguyễn Bắc Son đã nhận hình thức kỷ luật cách chức Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011-2016

Thông cáo cho biết, tại phiên họp trù bị, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo và nghị quyết số 589/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/10/2018 về việc xử lý kỷ luật với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 – 2016 bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời giao Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son.

Trước đó, ngày 4/10 tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo đánh giá của Bộ Chính trị trước đó thì Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hoá của Tổng Công ty Mobifone.

Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban cán sự đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định.

Ông Son đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

P.Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *