Xem hóa thạch sinh vật cổ đại hàng triệu năm trước tại Hà Nội

Tin nhanh

Bộ sưu tập các mẫu vật hóa thạch tại bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thể hiện qua 4 thời kỳ: Tiền Cambri (4.500 – 542 triệu năm trước), Đại cổ sinh (541-252 triệu năm trước), Đại trung sinh (252-66 triệu năm trước) và Đại tân sinh (66 triệu năm trước cho đến nay).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *