Vụ mất hơn 1.000 phôi sổ đỏ Phú Quốc: Bộ TN-MT chỉ đạo siết quản lý phôi sổ đỏ

Tin nhanh

Sau khi có thông tin tỉnh Kiên Giang mất hơn 1.000 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 20/7, Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ TN-MT đã ban hành công văn nhằm chấn chỉnh lại việc quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, trên thực tế vẫn còn nhiều địa phương để xảy ra tình trạng quản lý không chặt chẽ hoặc mất, thất lạc phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có biện pháp giải quyết theo quy định pháp luật, tiềm ẩn các nguy cơ phức tạp trong quản lý đất đai.

Bộ TN-MT có công văn chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương siết lại công tác quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo quy định pháp luật.

Bộ TN-MT có công văn chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương siết lại công tác quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo quy định pháp luật.

Để khắc phục tình trạng này, Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu các Giám đốc Sở TN-MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện ngay việc tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và chỉ đạo sát sao việc quản lý phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ TN-MT.

Không để xảy ra tình trạng sử dụng phôi giấy chứng nhận tự do, không có cán bộ chuyên trách quản lý, không lập sổ theo dõi sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không thu hồi giấy chứng nhận đã hư hỏng để tiêu hủy…

Đối với trường hợp phôi giấy chứng nhận bị mất, thất lạc mà chưa xác định nguyên nhân thì phải công khai số seri phôi giấy chứng nhận bị mất, thất lạc trên cổng thông tin Sở TN-MT và gửi thông báo đến các Sở TN-MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan liên quan, như tổ chức tín dụng, công chứng… đề phòng sử dụng các phôi giấy chứng nhận cho các mục đích vi phạm pháp luật.

Qua công tác kiểm tra, Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang phát hiện Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai Phú Quốc bị mất hơn 1000 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Qua công tác kiểm tra, Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang phát hiện Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai Phú Quốc bị mất hơn 1000 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngoài ra, Tổng cục Quản lý đất đai còn lưu ý các Sở TN – MT chỉ đạo các Văn phòng, chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở địa phương, các đơn vị tư vấn (nếu có) và các cơ quan có liên quan không được sử dụng, xác nhận đối với các phôi giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc.

Khi phát hiện các phôi giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc, tổ chức, cá nhân trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua, Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra và phát hiện Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) mất 1.029 phối giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2014.

Nguyễn Hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *