Việt Nam nhấn mạnh lập trường ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Cuba

Tin nhanh

* Tạp chí điện tử Mặt trận xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn:

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN,

BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TẠI ĐẠI HỘI IX, ỦY BAN BẢO VỆ CÁCH MẠNG CU-BA

(La Ha-ba-na, ngày 27 tháng 9 năm 2018)

– Kính thưa đồng chí Đại tướng Ra-un Cát-xtơ-rô Rút-xơ, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba!

– Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

– Thưa các đồng chí và các bạn!

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất vui mừng được tới thăm đất nước Cu-ba tươi đẹp, đất nước Cu-ba anh hùng; tham dự các hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ủy ban Bảo vệ Cách mạngCu-ba (CDR) và dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 94 triệu nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đại hội, tới hơn 8 triệu thành viên Ủy ban Bảo vệ Cách mạng và nhân dân Cu-ba lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí,

Cách đây 58 năm, vào ngày 28/9/1960, tại cuộc mít tinh quần chúng ở Thủ đô La ha-ba-na với hơn 1 triệu người tham dự, Lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô đã tuyên bố thành lập Ủy ban Bảo vệ Cách mạng để cảnh giới, phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước nhằm bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ mới được thành lập. “Chúng ta sẽ thành lập một hệ thống cảnh giác cách mạng tập thể. Kẻ thù đang đùa với nhân dân và chúng không biết nhân dân là ai; kẻ thù đang đùa với nhân dân và chúng không biết nhân dân có sức mạnh cách mạng phi thường như thế nào…”, tuyên bố này đã đánh dấu sự ra đời của các Ủy ban Bảo vệ Cách mạng với sự tham gia rộng rãi của toàn thể nhân dân Cu-ba.

58 năm qua, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba đã không ngừng phát triển, với trên 133.000 Ủy ban cấp cơ sở và hơn 8 triệu thành viên, đưa Ủy ban Bảo vệ Cách mạng trở thành tổ chức quần chúng lớn mạnh nhất, một lực lượng cách mạng anh hùng. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cu-ba xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá Cách mạngcủa các thế lực thù địch.

Trở lại thăm Cu-ba lần này, chúng tôi rất phấn khởi được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Cu-ba đã đạt được trong quá trình thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội do Đảng Cộng sản Cu-ba khởi xướng và lãnh đạo. Nhân dân Cu-ba đang được hưởng các dịch vụ giáo dục, y tế công cộng ở trình độ cao; tuổi thọ của người Cu-ba ở trong những nước cao nhất Mỹ La-tinh. Mặc dù còn bị bao vây, cấm vận nhưng Cu-ba vẫn có những đóng góp tích cực để giải quyết các vấn đề toàn cầu, hỗ trợ các dân tộc khác đang gặp khó khăn. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cu-ba quang vinh, đứng đầu là đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô Rút-xơ kính mến, nhân dân Cu-ba sẽ vượt qua mọi thử thách, bảo vệ vững chắc thành quả cánh mạng, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, vì mục tiếp xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng tiếp tục khẳng định là đội quân tiên phong trong việc triển khai, đưa các nghị quyết của Đại hội VII của Đảng Cộng sản Cu-ba vào cuộc sống, trong cuộc đấu tranh chống lại các biểu hiện xã hội tiêu cực và mọi âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, góp phần đem lại sự bình yên cho mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi khu dân cư, mỗi xóm làng và cho mọi người dân trên toàn bộ đất nước Cu-ba tươi đẹp.

Thưa các đồng chí,

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập ngày 18/11/1930. Gần 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay, đang tiếp tục phát huy vai trò của một tổ chứcliên minh chính trị với sự tham gia rộng rãi nhất của mọi tầng lớp xã hội, tích cực động viên toàn thể nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội”.

Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tiến hành tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2019. Đây sẽ là một sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thưa các đồng chí,

Tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba nói riêng, nhân dân Việt Nam và nhân dân Cu-ba nói chung, luôn là những người bạn, người anh em chân tình, thủy chung, son sắt, những người đồng chí chung một chiến hào, luôn sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh chống lại áp bức, bất công và trong sự nghiệp xây dựng một xã hội mới tươi đẹp, tiến bộ, văn minh – xã hội, xã hội chủ nghĩa, vì độc lập dân tộc, hòa bình và tiến bộ xã hội, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam và Cu-ba.

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba cũng ngày càng được củng cố và phát triển; hai bên đã tích cực tuyên truyền và giáo dục nhân dân hai nước về truyền thống và tình đoàn kết hữu nghị 2 nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Phi-đen và Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng dày công vun đắp. Đồng chí Phi-đen từng nói: “Quan hệ Việt Nam-Cuba là một mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định: “Việt Nam và Cu-ba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà”. Đúng vậy, tình hữu nghị, đoàn kết chiến đấu, sự hợp tác toàn diện và tin cậy giữa hai nước chúng ta là tài sản vô giá chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mà các thế hệ kế tục của cả hai nước chúng ta có trách nhiệm phấn đấu không ngừng để giữ gìn, bảo vệ và truyền lại cho các thế hệ mai sau vun đắp, phát triển.

Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ mạnh mẽ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Đảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Cách đây 13 ngày, Đảng, Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Phi-đen đến Việt Nam và đồng thời cũng là chuyến thăm duy nhất của một nguyên thủ quốc gia đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam ngay trong khi chiến tranh vẫn đang diễn ra ác liệt. Chuyến thăm đã đem đến cho nhân dân Việt Nam tình đoàn kết, sự ủng hộ quý báu của nhân dân Cu-ba anh em. Sự có mặt bất chấp hiểm nguy của Tổng Tư lệnh Phi-đen trên đất lửa Quảng Bình, Quảng Trị là sự cổ vũ, động viên vô cùng to lớn đối với cuộc đấu tranh của đồng bào, chiến sỹ miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi lòng, tạc dạ câu nói bất hủ của Lãnh tụ cách mạng Cu-ba Phi-đen Cát-xtơ-rô: “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.Nhân dịp này, công viên Phi-đen Cát-xtơ-rô tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã được khánh thành.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua tới Cu-ba (tháng 3/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Ra-un Cát-xtơ-rô một lần nữa đã tái khẳng định “mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Cu-ba là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba”. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã khẳng định quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát huy di sản trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Phi-đen Cát-xtơ-rô, những người tiên phong trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, gắn kết giữa hai dân tộc Việt Nam – Cuba.

Chúng tôi tin tưởng rằng, con đường mà mỗi Ðảng vạch ra nhằm thực hiện đổi mới toàn diện, hay cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội do Đảng cộng sản Cu-ba khởi xướng và lãnh đạo sẽ đi đến đích cuối cùng của mình. Chủ tịch Phi-đen đã từng nói: “Cách mạng không phải là một thứ dễ dàng. Cách mạnh là một cuộc đấu tranh giữa tương lai và quá khứ”. Bởi thế, Việt Nam, Cu-ba càng phải sát cánh bên nhau, để làm sâu sắc hơn, mang lại hiệu quả thiết thực hơn các mối quan hệ mẫu mực, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai nước.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cu-ba ngày càng bền chặt!Chúc mối quan hệ đặc biệt, thủy chung giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cu-ba, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bảo vệ cách mạng Cu-ba ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba thành công tốt đẹp!

Cu-ba muôn năm!Việt Nam muôn năm!

Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba,Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn kết, chiến thắng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *