Vì sao Thanh Hóa yêu cầu thu hồi các quyết định hủy bổ nhiệm, hủy điều động?

Tin nhanh

Bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận công chức sai quy định

Trước đó, vào ngày 2/8, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 9253 về việc giao rà soát hồ sơ tuyển dụng công chức không qua thi tuyển giai đoạn từ tháng 5/2010 đến nay gửi các sở, Trưởng các ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Văn bản nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 178/VPCP TCCV ngày 16/1/2018 của văn phòng chính phủ về việc báo cáo thực hiện các kết luận, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Bộ chính trị, trong đó yêu cầu “thu hồi, hủy bỏ các quyết định thành lập tổ chức, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định…

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương thực hiện rà soát hồ sơ công chức thuộc phạm vi quản lý được tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên trong giai đoạn từ tháng 5/2010 đến ngày 20/6/2017.

UBND huyện Hậu Lộc có 3 người được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển thì có tới 2 người là con cháu lãnh đạo.
UBND huyện Hậu Lộc có 3 người được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển thì có tới 2 người là con cháu lãnh đạo.

Trong đó, yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị, thành phố phải thực hiện việc bãi bỏ các quyết định liên quan đến việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm đối với công chức đã được giám đốc các sở, trưởng ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố ban hành quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm.

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh cũng đưa ra giải pháp sau khi bãi bỏ các quyết định liên quan đến công chức thì các cơ quan, đơn vị rà soát hồ sơ nếu đủ điều kiện thì thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định tại Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tiếp nhận cán bộ công chức, tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt và xét chuyển cán bộ, công chức xã thành công chức cấp huyện trở lên đồng thời báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

Còn đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn thì cơ quan đơn vị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc đảm bảo theo quy định phù hợp.

Đối với các trường hợp đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý trước đây (khi chưa là công chức) sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển, giám đốc các sở, trưởng các ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố tiếp tục rà soát lại hồ sơ quá trình công tác, tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định.

Vừa ban hành quyết định hủy lại phải thu hồi

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến ngày 30/9, các sở, ban ngành, huyện, thị, thành phố đã gửi con số rà soát về cho Sở Nội vụ và thực hiện bước tiếp theo là ra quyết định hủy quyết định bổ nhiệm, điều động công chức sai quy định. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vừa ban hành quyết định hủy thì lại phải thu hồi lại quyết định như UBND TP Thanh Hóa, UBND huyện Thiệu Hóa…

Theo đó, tại Công văn số 13427 ngày 25/10, của UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tạm dừng thực hiện theo Công văn số 9253.

Nội dung công văn này nêu rõ, đối với những trường hợp đã hủy quyết định thì làm việc với Sở Nội vụ để xem xét thu hồi các quyết định đã hủy bỏ hoặc thực hiện tiếp theo 9253.

Theo tìm hiểu, qua rà soát, trong toàn tỉnh có hàng trăm trường hợp được xét công chức không qua thi tuyển sai quy định. Cụ thể như tại Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Nội vụ, huyện Như Xuân, huyện Nga Sơn, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Yên Định, TP. Thanh Hóa… Trong số những đơn vị trên, hầu hết đơn vị nào cũng có con cháu lãnh đạo được nâng đỡ. Đặc biệt, những người này sau khi không phải thi vẫn thành công chức đã được các đơn vị tiếp nhận bổ nhiệm, điều động vào các vị trí lãnh đạo quản lý.

Một lãnh đạo TP. Thanh Hóa cho biết: “Hiện thành phố có hai đồng chí đã được tuyển dụng công chức thì Thường trực thành ủy đã thống nhất tiếp tục thực hiện theo Công văn 9253, sẽ báo cáo Sở Nội vụ làm lại quy trình từ đầu. Còn đối với trường hợp khác, tỉnh giao Chủ tịch Thành phố làm việc với Sở Nội vụ tùy từng trường hợp cụ thể để thống nhất phương án một là hủy bỏ hai là tiếp tục thực hiện theo Công văn theo 9253”.

Được biết, trước đó, tại đơn vị này, sau khi phát hiện 17 trường hợp tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm chưa đảm bảo quy định. Ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ký các quyết định hủy 15 trường hợp “có vấn đề”, ngoài ra có 2 trường hợp đã được HĐND TP miễn nhiệm chức danh Phó ban.

Bình Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *