Trung ương thảo luận về quy định nêu gương của cán bộ cấp cao

Tin nhanh

Cụ thể, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về các nội dung nêu trên.

P.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *