Tỉnh Quảng Nam “lơ” chỉ đạo của Phó Thủ tướng?

Tin nhanh

https://dantri.com.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-yeu-cau-giai-quyet-vuong-mac-tai-du-an-thuy-dien-dak-di-4-20181011133140663.htm

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 20/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9098/VPCP-CN gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Công Thương xung quanh việc xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về Dự án thuỷ điện Đăk Di 4 (tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị của Bộ Công Thương, nhất là các nội dung về xem xét, đánh giá khách quan những vướng mắc, khó khăn của dự án trong quá trình thực hiện; đồng thời xem xét phương án tiếp tục triển khai dự án của chủ đầu tư để giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

“Không để tình trạng đơn thư kêu cứu, văn bản giải trình gửi đến các cơ quan chức năng kéo dài làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Thiết kế dự án thuỷ điện Đăk Di 4, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Thiết kế dự án thuỷ điện Đăk Di 4, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương gửi Văn phòng Chính phủ, dự án được tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty cổ phần Cung ứng đầu tư Xây lắp (sau này Công ty cổ phần SIC và nay chuyển cho Công ty Cổ phần thuỷ điện Đăk Di 4 làm chủ đầu tư) nghiên cứu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch năm 2010 với công suất 19,2 MW thuộc địa bàn xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho Công ty cổ phần SIC chủ trì khảo sát, lập dự án đầu tư hạng mục đường dây 110 kV đấu nối từ trạm biến áp 220/110kV Sông Tranh 2 đến dự án.

Trong quá trình UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án và thông báo chấm dứt nghiên cứu đầu tư, thu hồi dự án, Chủ đầu tư đã có nhiều văn bản xin giải trình, đơn xin cứu xét và mong muốn được phép tiếp tục thực hiện dự án nhằm tháo gỡ khó khăn về các khoản góp vốn của các cổ đông, các hợp đồng kinh tế đã ký kết với các đối tác không bị huỷ bỏ; các công việc đã và đang thực hiện với cam kết sẽ thực hiện ngay các tồn tại về hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan trong thời gian bị tạm dừng…

“UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đánh giá khách quan những vướng mắc khó khăn, các nội dung công việc đã thực hiện; cam kết của chủ đầu tư nếu được tiếp tục thực hiện dự án, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, Bộ Công Thương nêu quan điểm.

Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ngày 10/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản số 148/BC-UBND trả lời Phó Thủ tướng và các bộ ngành liên quan về tình hình giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về Dự án thuỷ điện Đăk Di 4. Tuy nhiên, trong văn bản báo cáo này dường như UBND tỉnh Quảng Nam đã bất tuân yêu cầu của Phó Thủ tướng và không lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã trình bày trong nhiều tờ trình trước đó.

“Trường hợp Công ty Cổ phần thuỷ điện Đăk Di 4 muốn tiếp tục đầu tư Dự án thuỷ điện Đăk Di 4 thì tham gia đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định”, báo cáo trả lời Phó Thủ tướng của UBND tỉnh Quảng Nam nêu.

Báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các bộ ngành liên quan của UBND tỉnh Quảng Nam xung quanh việc xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về Dự án thuỷ điện Đăk Di 4 dường như lơ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng.
Báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các bộ ngành liên quan của UBND tỉnh Quảng Nam xung quanh việc xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về Dự án thuỷ điện Đăk Di 4 dường như “lơ” ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Xét thấy văn bản trả lời của UBND tỉnh Quảng Nam xung quanh việc xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về Dự án thuỷ điện Đăk Di 4 chưa “thấu tình đặt lý”, ngày 24/10/2018, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản số 10364/VPCP-CN gửi UBND tỉnh Quảng Nam xung quanh tình hình giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về Dự án thuỷ điện Đăk Di 4.

“UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Di 4) về Dự án thuỷ điện Đăk Di 4 theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 9098/VPCP-CN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ”, văn bản Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chốt vấn đề.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *