Thủ tướng quyết định cảnh cáo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Tin nhanh

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do có vi phạm, khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16/7/2018.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/7.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Trương Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quang Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *