Thanh Hóa: Nước thải, rác bẩn ngập ngụa khu du lịch biển Hải Tiến

Tin nhanh

Ông Nguyễn Văn Tiệm, Phó trưởng phòng TN – MT (huyện Hoằng Hóa) cho biết: “Vào thời điểm hiện tại, công ty TNHH đầu tư và du lịch Hải Tiến đã xây dựng các bể xử lý nước thải, tuy nhiên theo báo cáo đánh giá tác động môi trường thì việc xây dựng các bể chỉ mang tính tạm thời, không đảm bảo được vệ sinh môi trường”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *