Sai phạm gần 1,4 tỷ đồng ở một Trung tâm y tế huyện

Tin nhanh

Theo Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Trung tâm Y tế huyện Chư Prông từ năm 2013 đến 2017 cho thấy nhiều sai phạm trong công tác thu chi của trung tâm lên đến gần 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2013 đến 2015, Trung tâm đã chi trả phụ cấp độc hại cho một số đối tượng với số tiền gần 119 triệu đồng, trong đó chi trả sai tiền phụ cấp ưu đãi nghề trong năm 2017 là hơn 31 triệu đồng, chi trả phụ cấp khu vực sai với quy định trong 5 năm với số tiền 236,466 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị này cũng đã chi sai tiền cho công tác đào tạo, bồi dưỡng trong 3 năm từ 2013-2015 với số tiền 153,505 triệu đồng.

Đặc biệt, trong 5 năm, Trung tâm đã chi trả phụ cấp thường trực không đúng quy định của nhà nước với số tiền gần 856 triệu đồng.

Trung tâm y tế huyện Chư Prông
Trung tâm y tế huyện Chư Prông

Theo đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị truy thu 1,2 tỷ đồng sai phạm sau khi trừ số tiền hơn 192 triệu đồng sai phạm đối với các viên chức đã nghỉ hưu, qua đời cũng như chấm dứt hợp đồng.

Liên quan vụ việc, cơ quan Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Prông kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra các sai phạm trên. Đồng thời Trung tâm cũng cần kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến sai phạm, khắc phục kịp thời các hạn chế, sai phạm.

Phạm Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *