Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn với kinh phí 2 triệu USD

Tin nhanh

Với mục tiêu phục hồi, trồng mới và quản lý bền vững hệ sinh thái RNM ven biển tỉnh Thái Bình, nâng cao nhận thức, năng lực về phục hồi, bảo vệ và phát triển bền vững RNM, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương, dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái RNM tỉnh Thái Bình do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Hiệp định hợp tác lâm nghiệp ASEAN – Hàn Quốc (AFoCo) được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2024 tại 4 xã: Thụy Xuân, Thụy Hải (Thái Thụy), Đông Hoàng, Đông Long (Tiền Hải).

Diện tích rừng ngập mặn ở 2 xã Thụy Xuân và Thụy Hải huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Diện tích rừng ngập mặn ở 2 xã Thụy Xuân và Thụy Hải huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 2 triệu USD, trong đó tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc là 1,9 triệu USD; vốn đối ứng của Việt Nam là 150.000 USD. Dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái RNM sẽ tạo được vành đai RNM vững chắc bảo vệ khoảng 54km đê biển dọc hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy.

Dự án này sẽ gồm 2 hợp phần: hợp phần 1 được thực hiện trong 3 năm đầu (2016 – 2018), trồng mới 80ha, trồng bổ sung 80ha, bảo vệ 960ha rừng bao gồm rừng được trồng mới, trồng bổ sung và diện tích rừng hiện có; hợp phần 2 thực hiện từ năm 2019 đến năm 2024, tập trung đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và truyền thông.

Dự kiến, năm 2018 sẽ hoàn thành các hạng mục. Dự án tăng cường nhận thức và năng lực cán bộ và người dân địa phương về trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn, phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

Đức Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *