Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết vướng mắc tại Dự án thuỷ điện Đăk Di 4

Tin nhanh

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị của Bộ Công Thương, nhất là các nội dung về xem xét, đánh giá khách quan những vưỡng mắc, khó khăn của dự án trong quá trình thực hiện; đồng thời xem xét phương án tiếp tục triển khai dự án của chủ đầu tư để giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

“Không để tình trạng đơn thư kêu cứu, văn bản giải trình gửi đến các cơ quan chức năng kéo dài làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”- văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Thiết kế dự án thuỷ điện Đăk Di 4, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Thiết kế dự án thuỷ điện Đăk Di 4, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo của Bộ Công thương gửi Văn phòng Chính phủ, dự án được tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty cổ phần Cung ứng đầu tư Xây lắp (sau này Công ty cổ phần SIC và nay chuyển cho Công ty Cổ phần thuỷ điện Đăk Di 4 làm chủ đầu tư) nghiên cứu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch năm 2010 với công suất 19,2 MW thuộc địa bàn xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho Công ty cổ phần SIC chủ trì khảo sát, lập dự án đầu tư hạng mục đường dây 110 kV đấu nối từ trạm biến áp 220/110kV Sông Tranh 2 đến dự án.

Trong quá trình UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án và thông báo chấm dứt nghiên cứu đầu tư, thu hồi dự án, Chủ đầu tư đã có nhiều văn bản xin giải trình, đơn xin cứu xét và mong muốn được phép tiếp tục thực hiện dự án nhằm tháo gỡ khó khăn về các khoản góp vốn của các cổ đông, các hợp đồng kinh tế đã ký kết với các đối tác không bị huỷ bỏ; các công việc đã và đang thực hiện với cam kết sẽ thực hiện ngay các tồn tại về hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan trong thời gian bị tạm dừng. Nếu sau 12 tháng kể từ ngày cho phép mà không triển khai thì công ty sẽ tự nguyện phối hợp với các ban ngành tỉnh Quảng Nam để bàn giao dự án mà không có bất cứ khiếu kiện nào.

“UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đánh giá khách quan những vướng mắc khó khăn, các nội dung công việc đã thực hiện; cam kết của chủ đầu tư nếu được tiếp tục thực hiện dự án, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”- Bộ Công thương nêu quan điểm.

Ngoài ra, Bộ này cho biết hiện nay UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án phải thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện Nam Trà My cũng như phát triển kinh tế của tỉnh và chủ đầu tư được giao nghiên cứu, đầu tư các dự án thuỷ điện còn lại thuộc địa bàn huyện Nam Trà My.

Thế Kha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *