Nữ sinh cảnh sát trổ tài lái môtô phân khối lớn

Tin nhanh

Nữ học viên Nguyễn Việt Phương chia sẻ: “Thường môtô phần khối lớn chỉ dành cho đàn ông nên lúc đầu mình cũng hơi sợ. Xe nặng, chạy tốc độ, lại côn số khó điều khiển. Nhưng sau một thời gian được thầy cùng các anh chị trong câu lạc bộ chỉ dạy, đến nay mình đã điều khiển khá tốt, những bài cơ bản đã luyện thuần thục”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *