Người trẻ chen chân dưới sông Sài Gòn hàng giờ thả hoa đăng lễ Vu lan

Tin nhanh

Lễ Vu Lan cũng là dịp gợi nhắc lại một trong những đạo lý lớn nhất của mỗi con người là Đạo Hiếu. Cũng nhân dịp này, những người con tìm về với nguồn cội, về với giá trị Chân – Thiện – Mỹ, về với đạo của người làm con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *