Nghệ sĩ “sau mành” của phường rối nước 300 tuổi ở Hà Nội

Tin nhanh

Vào thời hậu Lê có ông tướng công tên thật là Nguyễn Đăng Vinh quê Đào Thục (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) làm quan Tổng nội giám chú ý việc mở mang xây dựng đất nước quê hương giàu đẹp. Sau này, ông về quê lập ra các phường hội như phường võ, phường thầy, phường thợ, phường cối và đặc biệt là phường rối nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *