Ngày mai, TPHCM lấy phiếu tín nhiệm 30 cán bộ chủ chốt

Tin nhanh

Thường trực HĐND TP trình danh sách 30 người đủ tiêu chuẩn được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này, gồm:

1. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm

2. Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh

3. Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải

4. Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung

5. Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Trương Lâm Danh

6. Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Trương Trung Kiên

7. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong

8. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm

9. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến

10. Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng

11. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu

12. Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan

13. Giám đốc Sở Tài chính TP Phan Thị Thắng

14. Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong

15. Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm

16. Giám đốc Sở Công Thương TP Phạm Thành Kiên

17. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân

18. Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP Dương Anh Đức

19. Giám đốc Sở Du lịch TP Bùi Tá Hoàng Vũ

20. Giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Trọng Tuấn

21. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Nguyễn Phước Trung

22. Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh

23. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Nguyễn Toàn Thắng

24. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Lê Hồng Sơn

25. Chánh Thanh tra TP Nguyễn Long Tuyền

26. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Bùi Xuân Cường

27. Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã

28. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Lê Minh Tấn

29. Giám đốc Sở Tư pháp TP Huỳnh Văn Hạnh

30. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Nguyễn Việt Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *