Lễ truy điệu trang trọng tại tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tin nhanh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong lời điếu văn tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang: “Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khiêm tốn, nỗ lực hoạt động để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân, tổ quốc”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *