Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy “để lộ thông tin nội bộ”

Tin nhanh

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, với cương vị là Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, được ủy quyền giải quyết công việc của đơn vị trong thời gian thủ trưởng cơ quan điều trị tại bệnh viện, trong quá trình xử lý công việc, ông Lê Hữu Thọ đã chủ quan, thiếu thận trọng, để lộ một số thông tin nội bộ cơ quan cho người không có trách nhiệm biết.

Việc này đã vi phạm Quy định số 04-QĐ/UBKTTU, ngày 5/2/2017 về công tác bảo vệ bí mật trong cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Cũng theo kết luận của UBKT, ông Thọ được cho là nhận quà và trả lại quà không đúng quy định và phương pháp của công tác kiểm tra, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Thông cáo của UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nêu rõ: “Vi phạm của ông Thọ đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tập thể và cá nhân ông”.

Xét trên nhiều góc độ, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hữu Thọ bằng hình thức khiển trách.

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *