Kỷ luật hàng chục cán bộ sai phạm về đất đai

Tin nhanh

Theo kết quả kiểm tra của ngành chức năng cho thấy, ông Trần Nam Trung, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã (nay là phường Quảng Vinh) đã ký vào phiếu thu khống, nội dung thu tiền sử dụng đất của ông Văn Đình Cộng (ở phường Quảng Vinh) nhưng thực tế không thu đồng nào vào ngân sách, tạo căn cứ giả cho chính ông Trung ký quyết định bán đất (trái thẩm quyền) cho ông Văn Đình Cộng.

Khu đất bán trái thẩm quyền tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn.
Khu đất bán trái thẩm quyền tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn.

Phiếu thu và quyết định bán đất khống trên được lập năm 2015, ông Trung là Bí thư Đảng ủy nhưng cố tình giả mạo thời gian là năm 2003, nên ông Trung đã ký với chức danh Chủ tịch và Chủ tài khoản.

Cùng ký vào phiếu tiền đất khống, còn có ông Trương Văn Hải, hiện là công chức văn phòng UBND phường Quảng Vinh, năm 2015 đã ký vào phiếu thu khống nói trên khi đang là công chức văn phòng nhưng đã ký với chức danh thủ quỹ – là chức danh cũ của ông năm 2003. Ông Trương Văn Hải phải nhận kỷ luật cảnh cáo.

Tiếp đến ông Nguyễn Đức Hải, hiện là kế toán kế hoạch UBND phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, năm 2015 cũng ký vào phiếu thu khống này, đúng với chức danh của ông là kế toán ngân sách phường Quảng Vinh, có điều thời gian đã bị ghi sai thành năm 2003.

Từ hồ sơ khống này, ông Lê Quang Bảo, lúc đó là Chủ tịch UBND đã duyệt và ký trình lên UBND huyện Quảng Xương cấp sổ đỏ cho ông Cộng. Sự việc khiến gia đình ông Văn Đình Hùng là người đang sử dụng mảnh đất trên bị mất các quyền lợi chính đáng của mình.

Căn cứ các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND thành phố Sầm Sơn và UBND tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố Sầm Sơn đã tiến hành kiểm tra và có Thông báo kết luận kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng pháp luật tại phường Quảng Vinh.

Theo đó, Thường vụ thành ủy Sầm Sơn đã họp, thống nhất, ban hành quyết định kỷ luật: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Trần Nam Trung, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã (nay là phường Quảng Vinh).

Cảnh cáo đối với ông Lê Quang Bảo, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã (nay là phường Quảng Vinh), nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đồng thời, Ủy ban kiểm tra đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 4 đảng viên có sai phạm và kiến nghị UBND thành phố Sầm Sơn tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật hành chính đối với 7 cán bộ.

Ban thường vụ thành ủy Sầm Sơn cũng đã ký văn bản kiến nghị Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo UBND huyện Quảng Xương, các cơ quan liên quan, Hội đồng thẩm định đất đai của huyện đã thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc cấp 10 sổ đỏ sai trái nói trên.

Trần Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *