“Hoài niệm Hà Nội phố” qua ảnh tư liệu hiếm

Tin nhanh

Một góc Nhà thờ lớn Hà Nội. Nhà thờ Lớn Hà Nội được xây dựng trên một phần đất của chùa Báo Thiên xưa – ngôi chùa có niên đại xây dựng nhất sớm, thời Vua Lý Thánh Tông năm 1057. Nhà thờ lớn Hà Nội cũng là công trình nổi tiếng được xây dựng rất nhanh, 4 năm đã hoàn thành (1884-1887). Người có công xây dựng nhà thờ là Giám mục Puginier (1835-1892). Nhà thờ được xây dựng bằng các nguyên liệu sẵn có trong nước như gạch nung và trát bằng giấy bổi, một số nguyên liệu quan trọng được đưa từ bên Pháp sang như hệ thống kính màu, các quả chuông, tượng thánh. Nhà thờ lớn là công trình được xây dựng phỏng theo kiến trúc Nhà thờ Đức Bà Paris ở nước Pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *