Hà Nội lệnh tịch thu toàn bộ tiền thuê tài sản công sai quy định

Tin nhanh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản, yêu cầu các đơn vị thực hiện Nghị định số 167, của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Cụ thể, TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát tình hình quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản công thuộc phạm vi quản lý (đất, nhà, trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô và tài sản công khác) để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

Nhiều trụ sở công của Hà Nội bị bỏ hoang sau 10 năm sáp nhập. (Ảnh: Trần Thanh)
Nhiều trụ sở công của Hà Nội bị bỏ hoang sau 10 năm sáp nhập. (Ảnh: Trần Thanh)

Với những tài sản công không có nhu cầu sử dụng, chờ thanh lý, TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cấp thẩm quyền xem xét xử lý. Đồng thời, nộp ngay toàn bộ số tiền thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định vào Ngân sách nhà nước.

TP Hà Nội còn yêu cầu đơn vị liên quan cập nhật chính xác, đầy đủ, kịp thời hiện trạng và di biến động về quản lý, sử dụng tài sản công vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Khi lập thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, cơ quan lập dự án phải lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới, có trách nhiệm bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Sở Xây dựng để phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định phương án xử lý.

UBND TP Hà Nội nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Quang Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *