Dự án hơn 76 tỷ đồng “dính” nhiều sai phạm

Tin nhanh

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận số 555/KL-TTTH, kết luận thanh tra dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) kiên cố hóa kênh Hưng Long, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là công trình thủy lợi cấp III, công trình giao thông cấp III, thuộc nhóm C.

Dự án kiên cố kênh Hưng Long tại huyện Nga Sơn
Dự án kiên cố kênh Hưng Long tại huyện Nga Sơn

Nội dung kết luận nêu rõ: Sau khi đàm phán hợp đồng hoàn thành, ngày 26/4/2017, UBND huyện Nga Sơn và Liên danh nhà đầu tư Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Hoàng Long và Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn (gọi tắt là nhà đầu tư) ký hợp đồng số 01/2017/HĐBT với giá trị ký kết hợp đồng là 76,219 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị ký hợp đồng BT kiên cố kênh Hưng Long theo đúng quy định của Bộ Tài chính là 66,277 tỷ đồng.

Dự án thuộc địa phận thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn) có chiều dài 1.000m; 2 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 877m, với tổng vốn đầu tư là 76,219 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 6,3 tỷ đồng; chi phí xây dựng 50,495 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 845 triệu đồng; tư vấn đầu tư xây dựng 2,853 tỷ đồng; chi phí khác 5,784 tỷ đồng; chi phí dự phòng 9,942 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án do nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để xây dựng, trong đó vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay và huy động hợp pháp khác 70%.

Đổi lại, nhà đầu tư sẽ được UBND huyện Nga Sơn giao cho nhiều khu đất tại địa bàn huyện này để triển khai thực hiện các dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 76 tỷ đồng
Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 76 tỷ đồng

Quá trình kiểm tra dự án nêu trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa tham mưu cho UBND tỉnh quyết định dự kiến vị trí, diện tích quỹ đất được thanh toán và văn bản cam kết với nhà đầu tư về việc sử dụng quỹ đất để thanh toán hợp đồng BT.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt còn thiếu chi phí lựa chọn nhà đầu tư và chi phí giám sát thực hiện hợp đồng dự án, chất lượng công trình BT của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến thiếu chi phí để thực hiện lựa chọn nhà đầu tư và chi phí giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ nhà đầu tư liên danh trong việc thực hiện hợp đồng BT và chất lượng công trình.

Đối với UBND huyện Nga Sơn: Việc đàm phán và ký hợp đồng thực hiện dự án với giá trị ký kết hợp đồng là 76,219 tỷ đồng bao gồm cả chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá với giá trị 9,942 tỷ đồng là không đúng với quy định.

Huyện Nga Sơn cũng chậm đề nghị UBND tỉnh giao quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, hiệu quả đầu tư và tăng chi phí lãi vay trong giá trị BT hoàn thành.

Theo quy định của Bộ Tài chính thì dự án này đội vốn gần 10 tỷ đồng
Theo quy định của Bộ Tài chính thì dự án này “đội vốn” gần 10 tỷ đồng

Nhà đầu tư đã thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án kiên cố kênh Hưng Long là Công ty TNHH BT Hoàng Sơn. Tuy nhiên, việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán còn có sai sót như: Sai khối lượng với giá trị là hơn 60 triệu đồng, sai đơn giá với giá trị là hơn 10 triệu đồng; việc thi công còn có thiếu sót ở nhiều chi tiết với giá trị là gần 125 triệu đồng.

Công ty TNHH BT Hoàng Sơn đã thực hiện hạch toán công trình đến thời điểm thanh tra (ngày 15/3/2018), số phát sinh tài khoản 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là hơn 8,1 tỷ đồng.

Qua kiểm tra chi tiết tài khoản 154, cho thấy mới tập hợp một số chi phí vật liệu chính như thép, xi măng, vữa bê tông, cáp dự ứng lực cường độ cao…

Ban quản lý công trình chưa tiến hành xác nhận khối lượng và giá trị dự án BT kiên cố kênh Hưng Long theo từng giai đoạn xây dựng theo quy định tại hợp đồng BT số 01/2017/HĐBT.

Những sai phạm tại dự án này đã được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra trong kết luận Thanh tra số 555
Những sai phạm tại dự án này đã được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra trong kết luận Thanh tra số 555

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh giá trị hợp đồng BT số 01/2017/HĐBT kiên cố kênh Hưng Long từ 76,219 tỷ đồng xuống còn 66,227 tỷ đồng; giảm 9,942 tỷ đồng giá trị dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá trong giá trị hợp đồng BT.

Với những sai phạm nêu trên, nhưng UBND huyện Nga Sơn chỉ kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những khuyết điểm, sai phạm đã xảy ra trong dự án đầu tư xây dựng kênh Hưng Long.

Trần Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *