Để vỡ đập hồ thải, một công ty bị phạt hàng trăm triệu đồng

Tin nhanh

Đất, đá thải trôi theo dòng suối gây ảnh hưởng khoảng 3,6 ha đất nông nghiệp của nhân dân. (Ảnh: CTV).
Đất, đá thải trôi theo dòng suối gây ảnh hưởng khoảng 3,6 ha đất nông nghiệp của nhân dân. (Ảnh: CTV).

Theo đó, Quyết định số 3218/QĐ-XPVPHC ngày 15/10/2018 xử phạt Công ty TNHH Khai Phát số tiền 250 triệu đồng; buộc công ty này khắc phục ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do sự cố gây ra, bồi thường thiệt hại cho nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng; thực hiện các yêu cầu trong kết luận kết luận thanh tra số 1748/KL-STNMT ngày 22/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Trước đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đã kiểm tra và xác định, Công ty TNHH Khai Phát đã không xây dựng phương án giải quyết sự cố khi đập chắn bãi thải, hồ thải bị nứt vỡ (đập hồ thải đất, đá sau khu vực xưởng tuyển bị vỡ, khối lượng đất, đá thải trôi theo dòng suối gây ảnh hưởng khoảng 3,6 ha đất nông nghiệp của nhân dân thôn Thái Niên, xã thái Niên, huyện Bảo Thắng).

Công ty này đã không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung và yêu cầu trong kết luận thanh tra (Kết luận số 1748/KL-STNMT ngày 22/9/2016) của Sở Tài nguyên và Môi trường gây sự cố vỡ đập hồ thải đất, đá sau khu vực xưởng tuyển bị vỡ, khối lượng đất, đá thải trôi theo dòng suối gây ảnh hưởng khoảng 3,6 ha đất nông nghiệp của nhân dân thôn Thái Niên, xã thái Niên, huyện Bảo Thắng.

Hoàng Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *