Đề nghị Bộ Y tế xin ý kiến Thủ tướng việc phê chuẩn Chủ tịch hội đồng ĐH Y Dược Cần Thơ

Tin nhanh

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Ảnh: H.H).
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Ảnh: H.H).

Theo nguồn tin của PV Dân trí, Thanh tra Chính phủ mới đây đã có kết luận về việc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trình Bộ Y tế phê duyệt Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường là nguyên Hiệu trưởng (sinh năm 1955), sau đó được Bộ trưởng Bộ Y tế đồng ý kéo dài thời gian công tác để trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu khoa học kể từ ngày 20/1/2017.

Cơ quan thanh tra khẳng định, việc trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường không đúng tiêu chuẩn về độ tuổi theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Bộ Y tế phê duyệt Chủ tịch Hội đồng trường nêu trên không đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4180/VPCP-KGVX ngày 25/4/2017 và Điều 11 Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính vì thế, Bộ Y tế phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quyết định số 3329/QĐ-BYT ngày 19/7/2017, trong đó có nội dung phê chuẩn Chủ tịch hội đồng trường không đủ tiêu chuẩn về độ tuổi theo quy định. “Trường hợp Thủ tướng không đồng ý thì Bộ Y tế thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 3329, đồng thời chỉ đạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ bầu lại Chủ tịch Hội đồng trường đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành”- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2013 đến ngày 31/8/2016, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ không thực hiện công tác quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm. Tuy nhiên tháng 9/2016 trường này đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

“Do có giai đoạn trường không xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý nên từ năm 2013 đến trước khi trường phê duyệt quy hoạch chức danh quản lý, có 91 người được bổ nhiệm mới không có quy hoạch”- kết luận thanh tra chỉ rõ và yêu cầu trường này rà soát lại, trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm thì huỷ quyết định bổ nhiệm.

Rà soát lại 38 viên chức được bổ nhiệm không có quy hoạch

Ngoài ra, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chưa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của 38 phòng, khoa, trung tâm và các tổ chức khác thuộc bệnh viện.

Năm 2012, Bệnh viện được Bộ Y tế giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh là 800 giường. Năm 2015 Đề án vị trí việc làm của bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt với chỉ tiêu giường bệnh vẫn được duy trì đến nay, nhưng số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm được duyệt thấp hơn 155 người so với định mức biên chế theo quy định.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Để đảm bảo nhân lực làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị lượng bệnh nhân quá tải so với chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh được Bộ Y tế giao, bệnh viện phải ký hợp đồng lao động chuyên môn với một số trường hợp có thời hạn vượt quá 2 lần theo quy định Bộ luật Lao động.

Từ năm 2013 đến ngày 11/11/2015, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ không thực hiện công tác quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý khoa, phòng, trung tâm.

Trong giai đoạn 2013-2015 do bệnh viện không xây dựng, phê duyệt quy hoạch nên số viên chức được bệnh viện bổ nhiệm trong thời gian này đều không có quy hoạch. Cụ thể, bổ nhiệm mới 34 người, có 1 trường hợp giao quyền trưởng khoa khi chưa giữ chức vụ cấp phó, 1 trường hợp bổ nhiệm quá tuổi.

Năm 2016 có 28 người được bổ nhiệm mới trong đó có 4 người không có trong quy hoạch được bệnh viện phê duyệt. Nguyên nhân là do các khoa thiếu hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý trong khi những người có trong quy hoạch lại chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ rà soát tiêu chuẩn của 34 viên chức được bổ nhiệm mới giai đoạn 2013-2015 và 4 viên chức được bổ nhiệm mới năm 2016 không có quy hoạch. Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định thì huỷ quyết định bổ nhiệm đối với những trường hợp này.

Thế Kha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *