Đắk Nông kỷ luật nhiều cán bộ dính sai phạm giao nhận đất rừng

Tin nhanh

Ngày 29/11, thông tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đã thi hành quyết định kỷ luật đối với ông Lê Viết Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song; ông Cao Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; ông Đinh Sỹ Tuệ, Trưởng phòng An ninh dân tộc (PA90) và ông Bùi Đình Lĩnh, Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92), Công an tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, ông Lê Viết Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tháng 10/2013, khi là Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa (huyện Đắk G’Long), ông Sinh đã ký hồ sơ xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và ký tờ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 57 hộ dân, với diện tích 58,98 ha, đây là đất lấn chiếm đất rừng. Việc ký hồ sơ này dẫn đến UBND huyện Đắk G’Long cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi chưa được UBND tỉnh Đắk Nông cho phép.

Diện tích rừng được giao cho người nhà cán bộ quản lý bị mất, lấn chiếm
Diện tích rừng được giao cho người nhà cán bộ quản lý bị mất, lấn chiếm

Tương tự, ông Cao Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng bị khiển trách vì đã ký xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất cho 42 hộ dân, với diện tích 14,15 ha khi là Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long. Đây là diện tích đất có nguồn gốc từ việc lấn chiếm đất rừng.

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đinh Sỹ Tuệ, Trưởng phòng PA 90, Công an tỉnh Đắk Nông. Từ năm 2007-2013, khi là Phó Trưởng Công an huyện Đắk G’Long, ông Tuệ cùng với gia đình chưa chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất đai; để người thân làm đơn xin nhận giao đất, giao rừng để quản lý, bảo vệ, không đúng đối tượng; sau khi được nhận giao đất, giao rừng không thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ để người dân lấn, chiếm.

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Đình Lĩnh, Trưởng phòng PA 92, Công an tỉnh Đắk Nông. Từ năm 2007-2014, khi là Trưởng Công an huyện Đắk G’Long, ông Lĩnh đã để vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Bình không thuộc đối tượng nhưng đã nhận giao đất, giao rừng; sau khi được nhận giao đất, giao rừng không thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ để các hộ dân lấn chiếm.

Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông cũng thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Huân, PCT UBND huyện Tuy Đức (2000-2018). Ông Huân đã lấn chiếm 7ha đất rừng để canh tác sau đó hợp pháp hóa để đứng tên vợ mình.

Đặng Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *