Công ty cung cấp nước sạch “hô biến” giá nước, thu chênh lệnh gần 11,7 tỷ đồng

Tin nhanh

ubndlongan

UBND tỉnh Long An đã ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm về việc chấp hành các quy định pháp luật về giá nước sinh hoạt của Công ty Ita-Water.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã ký kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về giá nước sinh hoạt do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Sản xuất và cung cấp nước sạch ITA (Công ty Ita-Water, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cung cấp.

Theo kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Long An, năm 2009, Công ty Ita-Water (trụ sở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) mua lại Nhà máy xử lý cấp nước KCN Tân Đức của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức và được UBND tỉnh Long An cấp giấy phép khai thác thời hạn 5 năm để cung cấp nước sạch cho các doanh nghiệp và hộ dân trong KCN, dân cư Tân Đức, huyện Đức Hòa.

Từ tháng 1/2014 – 3/2018, Công ty Ita-Water cung cấp nước sạch cho doanh nghiệp trong KCN Tân Đức với mức giá 14.700 đồng/m3 và các hộ dân trong KDC Tân Đức với mức giá từ 12.000 – 13.200 nghìn đồng/m3, cao hơn so với mức giá do UBND tỉnh Long An quy định từ 4.000 – 6.700/m3. Tổng số tiền chênh lệch so với giá nước UBND tỉnh ban hành là gần 11,7 tỷ đồng (các doanh nghiệp 9,92 tỷ đồng; các hộ dân 1,77 tỷ đồng). Bên cạnh đó, một số hóa đơn Công ty Ita-Water xuất cho khách hàng không ghi đầy đủ nội dung như đơn vị tính, số lượng, đơn giá nước là sai quy định của Bộ Tài chính về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Sau khi “hô biến”mức giá cao hơn quy định để trục lợi trong khoảng thời gian hơn 4 năm, đến tháng 4/2018, Công ty Ita-Water đã kết nối sử dụng nước của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Mỹ Vinh để cung cấp cho các doanh nghiệp và hộ dân.

“Công ty Ita-Water không chấp hành theo kết luận thanh tra và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, thu giá nước cao hơn so với quy định của UBND tỉnh kéo dài nhiều năm, gây bức xúc đối với các doanh nghiệp và hộ dân trong việc sử dụng nước, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân”, kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Long An nêu rõ.

Từ tháng 1/2014 - 3/2018, Công ty Ita-Water cung cấp nước sạch cho doanh nghiệp trong KCN Tân Đức các hộ dân trong KDC Tân Đức cao hơn so với mức giá do UBND tỉnh Long An quy định từ 4.000 – 6.700/m3.
Từ tháng 1/2014 – 3/2018, Công ty Ita-Water cung cấp nước sạch cho doanh nghiệp trong KCN Tân Đức các hộ dân trong KDC Tân Đức cao hơn so với mức giá do UBND tỉnh Long An quy định từ 4.000 – 6.700/m3.

Trước đó, tháng 9/2014, Sở Tài chính ban hành Kết luận thanh tra số 2808/KL- STC về việc chấp hành pháp luật về giá tiêu thụ nước sạch tại Công ty Ita-Water từ ngày 1/3/2013 đến 31/12/2013. Theo đó, Công ty Ita-Water tự quy định giá tiêu thụ nước sạch để bán cho doanh nghiệp và các hộ dân trong khu đô thị Tân Đức cao hơn mức giá do UBND tỉnh quy định (Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 20/3/2013) với tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra Sở Tài chính ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về giá đối với Công ty Ita- Water; phạt tiền 50 triệu đồng và buộc trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch gần 2,9 tỷ đồng. Công ty Ita-Water không đồng ý với quyết định và khởi kiện tại TAND tỉnh Long An.

Tuy nhiên, ngày 21/7/2015, TAND cấp sơ thẩm đã bác toàn bộ nội dung khởi kiện của Công ty Ita-Water đối với yêu cầu hủy một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở Tài chính về phần “áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả”. Tháng 5/2016, Tòa cấp phúc thẩm cũng không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Ita-Water và giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.

Tính đến thời điểm thanh tra ngày 31/3/2018, Công ty Ita-Water đã nộp phạt 50 triệu đồng nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch giá nước thu vượt 2,9 tỷ đồng.

Từ những sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Tài chính lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính về giá đối với Công ty Ita-Water về hành vi thu tiền cung cấp nước sạch cho doanh nghiệp và các hộ dân cao hơn mức giá do UBND tỉnh Long An quy định với tổng số tiền chênh lệch là gần 11.7 tỷ đồng.

Họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chánh Thanh tra Sở Tài chính trong việc thực hiện chưa nghiêm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPVPHC ngày 18/4/2014 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo Cục thuế tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra về hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho khách hàng đối với Công ty Ita-Water từ ngày 1/1/2014 đến 31/3/2018 để xử lý theo quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *