Chưa đủ điều kiện vẫn được bầu làm chủ tịch xã

Tin nhanh

Theo tìm hiểu được biết, ngày 17/7/2017, Phòng Nội vụ huyện Quảng Xương có công văn số 72/NV-TCBC về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh chủ tịch UBND xã Quảng Phúc gửi Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

Mặc dù chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị nhưng vẫn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã
Mặc dù chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị nhưng vẫn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã

Nội dung công văn nêu: Sau khi kiểm tra hồ sơ cá nhân ông Mai Đình Thủy (người được giới thiệu để bầu vào chức danh Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc), tại mục 2.2 Khoản 2, Điều 6 chương II, Quyết định 847-QĐ/HU ngày 3/1/2017 của Huyện ủy Quảng Xương về thời hạn và điều kiện bổ nhiệm cán bộ, quy định: Cán bộ được bầu, bổ nhiệm vào chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý phải có trình độ lý luận chính trị Trung cấp trở lên.

Trước đó, ngày 30/6/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương đã có Thông báo số 596-TB/HU về việc giới thiệu nguồn nhân sự ứng cử để bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Phòng Nội vụ, tính đến ngày 10/7/2017, ông Mai Đình Thủy chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị.

Để đảm bảo đúng quy trình phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, Phòng Nội vụ báo cáo và xin ý kiến của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

Mặc dù vậy, chỉ 2 ngày sau đó (ngày 19/7/2017), ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ký quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Đình Thủy.

Được biết, trước khi được bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, ông Mai Đình Thủy là Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND huyện Quảng Xương.

Như vậy, việc bầu, bổ nhiệm ông Mai Đình Thủy là trái với quy định, vi phạm Khoản 2, Điều 6 chương II, Quyết định 847-QĐ/HU ngày 3/1/2017 của Huyện ủy Quảng Xương.

Trần Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *