Cần Thơ “mời” nhân dân giám sát việc tinh gọn bộ máy

Tin nhanh

Hiện TP Cần Thơ đã cho triển khai thực hiện đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính theo Nghị quyết số 18
Hiện TP Cần Thơ đã cho triển khai thực hiện đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính theo Nghị quyết số 18

Trước đó, TP Cần Thơ đã cho triển khai thực hiện đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính theo Nghị quyết số 18 về việc “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thành phố Cần Thơ hiện có 1.923 công chức (trong đó, cấp thành phố có 1.178 công chức và cấp huyện có 745 công chức). Tính đến nay, Cần Thơ đã tinh giản và cắt giảm 116/213 biên chế công chức, đạt 54,46% theo chỉ tiêu đề ra.

Cần Thơ cũng đã tiến hành giảm thêm 8 đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, chuyển đổi 8 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên.

Đặc biệt, Cần Thơ đã giảm 109 Ban Chỉ đạo xuống còn 64 Ban và dự kiến sẽ tiếp tục giảm 42 đầu mối bên trong các cơ quan hành chính (3 chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính cấp TP và 3 phòng thuộc Chi cục).

Thành phố sẽ tiến hành thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 10% đầu mối bên trong của các cơ quan hành chính cấp thành phố.

Cụ thể, thành phố sẽ cho thí điểm chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ và 19 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Thí điểm Trưởng ban Ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Phòng Nội vụ tại huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết: Theo kế hoạch vận động, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân với tinh thần cầu thị. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18 của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các ngành… sẽ được công khai để nhân dân thực hiện quyền giám sát.

Thông qua UBMTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, các tổ chức chính trị xã hội, TP sẽ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức cá nhân, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ngoài ra, sẽ trực tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân tại trụ sở Ban tiếp công dân TP và bộ phận tiếp công dân các cấp. Đồng thời, TP sẽ vận dụng các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của nhân dân…

Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *