Cần Thơ kiểm điểm vụ 31 cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu chuẩn

Tin nhanh

Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức..
Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức..

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính; Khẩn trương điều chuyển viên chức đang làm vị trí công việc của công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu vị trí việc làm, phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo.

Đồng thời, khẩn trương có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn (hoàn thiện trong thời hạn 6 tháng); chủ động rà soát cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong quy hoạch nhằm hoàn chỉnh tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm; thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, số lượng cấp phó đối với chức danh thuộc thẩm quyền quản lý.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những thiếu sót, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Như Dân trí đã thông tin, thông báo kết luận của Thanh tra Bộ nội vụ nêu, tại thời điểm kiểm tra còn một đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không đúng loại công việc theo quy định; sáu cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; hai cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức (số này đến nay đã điều động bốn viên chức về đơn vị sự nghiệp).

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 10/112 trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng về trình độ ĐH, sau ĐH trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng và Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Đặc biệt, trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, đoàn thanh tra phát hiện có 31 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật cũng như quy định của UBND TP Cần Thơ về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định…

Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *