Bộ Tư pháp thi tuyển nhiều vị trí lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng

Tin nhanh

Các ứng viên thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp năm 2015 (Ảnh tư liệu).

Các ứng viên thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp năm 2015 (Ảnh tư liệu).

Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức thi tuyển Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (phụ trách công tác bồi dưỡng cán bộ, thông tin, thư viện, tư vấn pháp luật và quản trị); Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phó Chánh Văn phòng thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Trưởng Bộ môn ngoại ngữ và Phó trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Tại phần thi viết, người dự tuyển sẽ thi kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định trong thời gian 180 phút.

Người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) được tham gia phần thi trình bày đề án với nội dung: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Thời gian trình bày đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn đề án từ 60-90 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

Bộ Tư pháp khẳng định việc thí điểm thi tuyển nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị có vị trí thi tuyển. Đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thế Kha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *