Bộ GTVT: Chưa phát hiện trường hợp nào ACV bổ nhiệm sai quy định

Tin nhanh

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Về việc thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý trong thời kỳ thanh tra của Người đại diện phần vốn nhà nước, kết luận nêu rõ: ACV đã có quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Tuy nhiên, phần lớn các chức danh lãnh đạo, quản lý đều do Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc ACV quyết định, chưa có sự phân cấp mạnh xuống các đơn vị trực thuộc.

Bộ GTVT cho biết, từ thời điểm chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (ngày 1/4/2016) đến thời điểm thanh tra, ACV đã bổ nhiệm tổng cộng 172 trường hợp giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp (bao gồm cả chuyển đổi chức danh. Cụ thể, năm 2016 bổ nhiệm 50 trường hợp, năm 2017 có 16 trường hợp, năm 2018 ACV bổ nhiệm 106 trường hợp – trong đó có 53 trường hợp trình để bổ nhiệm từ năm 2016, 2017.

Qua kiểm tra, xem xét các quy định cho thấy, ngay sau khi ACV chuyển sang mô hình công ty cổ phần, Đảng ủy, Ban Thường vụ, Hội đồng quản trị đã quan tâm rà soát, rà soát, ban hành các quy định về quản lý cán bộ. Các quy định đã đề cập khá đầy đủ các nội dung về quản lý cán bộ.

Chưa phát hiện trường hợp tại ACV bổ nhiệm nào trong các đợt bổ nhiệm năm 2018 vượt quy định
Chưa phát hiện trường hợp tại ACV bổ nhiệm nào trong các đợt bổ nhiệm năm 2018 vượt quy định

Kết quả kiểm tra, xem xét xác suất hồ sơ bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, chuyển đổi chức danh lãnh đạo quản lý của 106 trường hợp (90 trường hợp bổ nhiệm, 7 trường hợp điều động bổ nhiệm và 9 trường hợp chuyển đổi chức danh do thay đổi mô hình tổ chức) cho thấy tất cả các trường hợp được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, chuyển đổi chức danh đều được Ban Thường vụ Đảng uỷ và HĐQT ACV thống nhất thông qua, có ban hành Nghị quyết trước khi Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm đúng thẩm quyền theo phân cấp.

Qua thanh tra chưa phát hiện trường hợp nào trong các đợt bổ nhiệm năm 2018 vượt quy định về số lượng cấp phó. Các trường hợp bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm đều thực hiện theo quy trình.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế khi làm hồ sơ bổ nhiệm. Việc lưu trữ hồ sơ bổ nhiệm chưa bảo đảm khoa học. Mặc dù được sự phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT ACV trước khi Tổng giám đốc ký các quyết định bổ nhiệm đối với 67 cán bộ quản lý vào ngày 19/6/2018 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018) nhưng thời điểm thực hiện việc bổ nhiệm trùng với thời điểm ông Lê Mạnh Hùng – Tổng giám đốc ACV – đã có thông báo nghỉ hưu theo chế độ. Điều này đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín chung.

Theo Bộ GTVT, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên là do sau khi chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, ACV đã tập trung kiện toàn tổ chức ở cả cấp Tổng công ty và đơn vị trực thuộc. Trong lúc đó, có một số trường hợp đã đề nghị bổ nhiệm từ năm 2016, 2017 nhưng chưa được xem xét, quyết định, điều này có tác động, ảnh hưởng trực tiếp và làm dồn việc bổ nhiệm cán bộ vào thời điểm của năm 2018.

Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý còn tập trung chủ yếu ở cấp Tổng công ty, chưa phân cấp mạnh mẽ xuống đơn vị; Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ chưa quan tâm, tìm hiểu kỹ và cập nhật đầy đủ các quy định có liên quan để tham mưu thực hiện theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu người đại diện gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý phối hợp với HĐQT, Ban Thường vụ Đảng uỷ ACV khẩn trương chỉ đạo, rà soát các quy định, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó, tiếp tục rà soát để quy định theo hướng tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm dần cấp trung gian; tăng cường phân cấp quản lý cán bộ xuống cơ sở để gắn trách nhiệm với cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị; đồng thời phải có quy định rõ về chế độ trách nhiệm và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thi hành quy chế, quy định nội bộ.

ACV cần điều chỉnh lại các quyết định chuyển đổi chức danh lãnh đạo, quản lý cho phù hợp về tên, thời gian giữ chức vụ theo thể thức quy định; Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của ACV để hoàn thiện; Bảo đảm hồ sơ có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, thành phần hồ sơ theo quy định, nếu phát hiện tồn tại phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền; Hồ sơ cán bộ phải được lưu trữ, quản trị đầy đủ, khoa học.

Châu Như Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *