Bộ Giao thông xử lý trách nhiệm Cục trưởng Đường sắt vì tai nạn liên tiếp

Tin nhanh

Việc xử lý trách nhiệm nói trên được Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đưa ra bằng văn bản về xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến các vụ tai nạn giao thông đường sắt thời gian vừa qua.

Cụ thể, trong 5 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra cuối tháng 5 có 3 vụ do lỗi chủ quan của ngành đường sắt, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Bộ GTVT đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan từ cấp Tổng công ty, Cục Đường sắt trở xuống.

Sau khi xem xét báo cáo Cục Đường sắt Việt Nam về kết quả xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt và kết quả làm việc của Tổ Công tác của Bộ GTVT về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng đối với Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

TNGT đường sắt liên tiếp xảy ra trong tháng 5
TNGT đường sắt liên tiếp xảy ra trong tháng 5

Bộ trưởng Bộ GTVT phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam và cá nhân ông Vũ Quang Khôi, Cục trường Cục Đường sắt Việt Nam.

“Do chưa có các giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của Cục Đường sắt Việt Nam đối với hoạt động giao thông vận tải đường sắt, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo đối với lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Đường sắt Việt Nam.” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Bộ trưởng giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đánh giá lại quy trình quản lý an toàn đường sắt sau khi Tổng công ty sắp xếp, cổ phần hoá một số doanh nghiệp để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện đáp ứng với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng GTVT yêu cầu đơn vị này đánh giá, củng cố hoạt động của Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam nhằm tăng cường vai trò, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra phải theo hệ thống, kiện toàn lực lượng thanh tra đường sắt mang tính chuyên nghiệp cao.

Lãnh đạo Bộ GTVT giao Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì, rà soát, tăng cường năng lực cho các cơ sở, trung tâm đăng kiểm để nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện trên toàn quốc. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ GTVT báo cáo Chính phủ sớm cân đối bố trí kinh phí thực hiện các hạng mục, dự án theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trong lĩnh vực đường sắt.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giao thông đường sắt, đặc biệt tại các điểm giao cắt cùng mức giữa đường bộ với đường sắt. Vụ An toàn giao thông chủ trì, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Về phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, lãnh đạo đơn vị này cho biết đã nhận được chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo này. Đối với nội dung xử lý trách nhiệm của lãnh đạo Tổng công ty, Tổng công ty Đường sắt VN sẽ ra quyết định thực hiện theo đúng quy định pháp luật và quy chế của đơn vị.

Châu Như Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *